Remont dachu i elewacji ul. Konarskiego 20 Giżycko

Przetarg zakończony
Zwycięzca :

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

ADMINISTRATOR” Sp. z o.o. w Giżycku

ZAPRASZA

DO SKŁADNIA OFERT NA WYKONANIE INWESTYCJI

TERMOMODERNIZACJE I REMONT DACHU W BUDYNKU

PRZY ULICY KONARSKIEGO 20 W GIŻYCKU.

Przedmiotem inwestycji jest wykonanie robót budowlanych w zakresie j/w zgodnie z przedmiarem stanowiącym załącznik do niniejszego zaproszenia do składania ofert.

Oferta powinna zawierać kosztorys ofertowy (szczegółowy) sporządzony na podstawie przedmiaru udostępnionego przez Zamawiającego.

Oferty należy składać w biurze Spółki „ADMINISTRATOR” 11-500 Giżycko ul. Pocztowa 3 (SEKRETARIAT) w terminie do dnia 31.10.2013r. do godz. 1000.

Wyboru oferty dokona Wspólnota Mieszkaniowa.

Do w/w. inwestycji Wspólnota Mieszkaniowa przystąpi po otrzymaniu kredytu bankowego.

Przewidywany termin prac 2014 r.

Pliki do pobrania:

pdf (1)

pdf (1)

pdf (1)