Remont dachu, elewacji i kl. schodowej – Mickiewicza 29

Przetarg zakończony
Zwycięzca :

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

„ADMINISTRATOR” Sp. z o.o. w Giżycku

ZAPRASZA

DO SKŁADNIA OFERT NA WYKONANIE INWESTYCJI

„REMONT DACHU, ELEWACJI I KLATKI SCHODOWEJ W BUDYNKU PRZY ULICY MICKIEWICZA 29 W GIŻYCKU”

 

 

 

Przedmiotem inwestycji jest wykonanie robót budowlanych w zakresie remontu dachu, elewacji i klatki schodowej zgodnie z przedmiarami stanowiącymi załączniki do niniejszego zaproszenia do składania ofert.

 

Oferta powinna zawierać 2 kosztorysy ofertowe (szczegółowe) sporządzone na podstawie przedmiarów udostępnionych przez Zamawiającego

Kosztorys nr 1 – remont dachu i elewacji.

Kosztorys nr 2 – remont klatki schodowej.

 

 

Oferty należy składać w biurze Spółki „ADMINISTRATOR” 11-500 Giżycko ul. Pocztowa 3 (SEKRETARIAT) w terminie do dnia 19-02-2014r. do godz. 1000. Wyboru oferty dokona Wspólnota Mieszkaniowa Mickiewicza 29. Do ww. inwestycji Wspólnota Mieszkaniowa przystąpi po otrzymaniu kredytu bankowego.

Pliki do pobrania:  

 pdf (1)       pdf (1)