REMONT DACHU BUDYNKU PRZY UL. DASZYŃSKIEGO 8 W GIŻYCKU

ADMINISTRATOR Sp. z o. o. ul. Pocztowa 3, 11-500 Giżycko zwane dalej „Zamawiającym” :

„REMONT DACHU BUDYNKU PRZY UL. DASZYŃSKIEGO 8 W GIŻYCKU”

 

Składanie ofert do dnia :

20.09.2021r. do godz. 09:00 w siedzibie ADMINISTRATOR Spółka z o. o.  ul. Pocztowa 3 w Giżycku.

Instrukcja dla Oferentów na stronie internetowej Administrator  sp. z o. o. /www.administrator-gizycko.pl /zakładka zapytania ofertowe/ od dnia 13 września 2021 r.  

 

 

Ogłoszenie o wyniku postępowania- remont dachu budynku Daszyńskiego 8

dokumentacja_przetargowa- remont dachu – Daszyńskiego 8

Załącznik nr 4 – przedmiar robót- Daszyńskiego 8