Prace konserwacyjne, drobne remonty, naprawy w branży ogólnobudowlanej w budynkach i lokalach komunalnych położonych na terenie miasta Giżycko

ADMINISTRATOR Sp. z o. o. ul. Pocztowa 3, 11-500 Giżycko zwane dalej „Zamawiającym” :

Prace konserwacyjne, drobne remonty, naprawy w branży ogólnobudowlanej w budynkach i lokalach komunalnych położonych na terenie miasta Giżycko

Składanie ofert do dnia :

28.10.2021r. godz. 10.00 w siedzibie ADMINISTRATOR Spółka z o. o.

ul. Pocztowa 3 w Giżycku.

Instrukcja dla Oferentów na stronie internetowej Administrator sp. z o. o. www.administrator-gizycko.pl /zakładka przetargi/zamówienia publiczne/ od dnia 18 października 2021 r.

Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 18.10.2021r. pod nr 2021/BZP 00234343/01

powiadomienie o wyniku postępowania- usługi budowlane

ogłoszenie o zamówieniu – usługi budowlane-10.2021

SIWZ_ostateczna-budowlany-2021-październik

załącznik nr 6B- wykaz budynków komunalnych