Przegląd okresowy – ul. Konarskiego 16 w Giżycku

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

ADMINISTRATOR Sp. z o.o. w Giżycku

ZAPRASZA DO SKŁADNIA OFERT NA WYKONANIE PRAC

Okresowy przegląd kominiarski zgodnie z art. 62 ustawy Prawo budowlane w budynku przy ul. Konarskiego 16 w Giżycku.

Wykonawca ma obowiązek dokonania wizji lokalnej obiektu w celu ustalenia szczegółowego zakresu prac.

Oferta cenowa musi uwzględniać wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia.

Oferty należy składać w biurze Spółki ADMINISTRATOR 11-500 Giżycko ul. Pocztowa 3 (SEKRETARIAT) w terminie do dnia 0808-2019r. do godz. 1200. Wyboru ofert dokona Wspólnota Mieszkaniowa Konarskiego 16.