Prace remontowe ul. Nowowiejska 16

Przetarg zakończony
Zwycięzca :

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

„ADMINISTRATOR” Sp. z o.o. w Giżycku

ZAPRASZA

DO SKŁADNIA OFERT NA WYKONANIE INWESTYCJI

„PRZEMUROWANIE KOMINÓW, UZUPEŁNIENIE PODŁOGI NA STRYCHU W BUDYNKU PRZY ULICY NOWOWIEJSKIEJ 16 W GIŻYCKU”

Przedmiotem inwestycji jest wykonanie robót budowlanych w zakresie przemurowania kominów, uzupełnienia podłogi na strychu zgodnie z przedmiarem stanowiącym załącznik do niniejszego zaproszenia do składania ofert.

Oferta powinna zawierać kosztorys ofertowy (szczegółowy) sporządzony na podstawie przedmiaru udostępnionego przez Zamawiającego.

Oferty należy składać w biurze Spółki „ADMINISTRATOR” 11-500 Giżycko ul. Pocztowa 3 (SEKRETARIAT) w terminie do dnia 21-01-2014r. do godz. 1000. Wyboru oferty dokona Wspólnota Mieszkaniowa Nowowiejska 16. Do ww. inwestycji Wspólnota Mieszkaniowa przystąpi po otrzymaniu kredytu bankowego.

Pliki do pobrania:

pdf (1)