Prace projektowe – Osiedle Robotnicze 5 w Orzyszu

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERTY

ADMINISTRATOR Sp. z o.o. w Giżycku

ZAPRASZA

DO SKŁADNIA OFERTY NA WYKONANIE :

 

„ PROJEKTU  : INWENTARYZACJA I REGULACJA WEWNĘTRZNEJ    INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA”

Zamawiającym jest :

Wspólnota Mieszkaniowa przy  ulicy  Osiedle Robotnicze 5  w Orzyszu ,

 NIP 8451985806, Regon 361398968

(Budynek : 32 lokale, 4 klatki schodowe, składający się z 2 segmentów – trzy i czterokondygnacyjny)

Przedmiotem  jest wykonanie projektu technicznego składającego się z inwentaryzacji aktualnego stanu i projektu regulacji wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania.

Termin wykonania projektu – do 30.06.2017 r.

Oferta powinna zawierać cenę wykonania projektu.

Oferty należy składać w biurze Spółki ADMINISTRATOR, 12-250 Orzysz ul. Rynek 4a w terminie do dnia 26-05-2017r. do godz. 1000. Wyboru oferty dokona Wspólnota Mieszkaniowa ul. Osiedle Robotnicze 5 w Orzyszu.

Telefon do kontaktu : 519 727 989.