Prace projektowe – Osiedle Robotnicze 14A w Orzyszu

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERTY

ADMINISTRATOR Sp. z o.o. w Giżycku

ZAPRASZA

DO SKŁADNIA OFERTY NA WYKONANIE :

 

„ PROJEKTU  : INWENTARYZACJA I REGULACJA WEWNĘTRZNEJ    INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA”

Zamawiającym jest :

Wspólnota Mieszkaniowa przy ulicy Osiedle Robotnicze 14A  w Orzyszu,    NIP 8491589117, Regon 365649686     

        (Budynek : 30 lokali, 3 klatki schodowe, pięciokondygnacyjny)

Przedmiotem  jest wykonanie projektu technicznego składającego się z inwentaryzacji aktualnego stanu i projektu regulacji wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania.

Termin wykonania projektu – do 30.06.2017 r.

Oferta powinna zawierać cenę wykonania projektu.

Oferty należy składać w biurze Spółki ADMINISTRATOR, 12-250 Orzysz ul. Rynek 4a w terminie do dnia 26-05-2017r. do godz. 1000. Wyboru oferty dokona Wspólnota Mieszkaniowa ul. Osiedle Robotnicze 14 A w Orzyszu.

Telefon do kontaktu : 519 727 989.