Prace konserwacyjne, drobne remonty, naprawy w branży sanitarnej oraz przeglądy gazowe w budynkach komunalnych położonych na terenie miasta Giżycko zarządzanych przez ADMINISTRATOR Spółka z o. o. w Giżycku

ADMINISTRATOR Sp. z o. o. ul. Pocztowa 3, 11-500 Giżycko zwane dalej „Zamawiającym”:

                                                               

„Prace konserwacyjne, drobne remonty, naprawy w branży sanitarnej oraz przeglądy gazowe w budynkach komunalnych położonych na terenie miasta Giżycko zarządzanych przez ADMINISTRATOR Spółka z o. o. w Giżycku”

 

 

Składanie ofert do dnia:

24.11.2017r. godz. 10.00 w siedzibie  ADMINISTRATOR Spółka z o. o.  ul. Pocztowa 3 w Giżycku.

Instrukcja dla Oferentów na stronie internetowej Administrator Sp. z o. o. www.administrator-gizycko.pl /zakładka zamówienia publiczne/ od dnia 16 listopada 2017r.

 

Ogłoszenie o wyniku postępowania

 

BIP

SIWZ

Załącznik nr 2.1. do umowy

Załączniki do SIWZ