Prace konserwacyjne, drobne remonty, naprawy w branży sanitarnej oraz przeglądy gazowe w budynkach komunalnych położonych na terenie miasta Giżycko zarządzanych przez ADMINISTRATOR Spółka z o. o. w Giżycku

ADMINISTRATOR Sp. z o. o. ul. Pocztowa 3, 11-500 Giżycko zwane dalej „Zamawiającym” :

Prace konserwacyjne, drobne remonty, naprawy w branży sanitarnej oraz przeglądy gazowe w budynkach komunalnych położonych na terenie miasta Giżycko zarządzanych przez ADMINISTRATOR Spółka z o. o. w Giżycku”

Składanie ofert do dnia :

27.11.2020r. godz. 10.00 w siedzibie ADMINISTRATOR Spółka z o. o. ul. Pocztowa 3 w Giżycku.

Instrukcja dla Oferentów na stronie internetowej Administrator sp. z o. o. www.administrator-gizycko.pl /zakładka zamówienia publiczne/ od dnia 19 listopada 2020 r.

BIP- usługi hydrauliczne

SIWZ -usługi hydrauliczne -2020

Załącznik nr 2.1. do umowy-2020

Załączniki do SIWZ-hydrauliczny-2020

ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty-hydrauliczne-2020 (2)