Prace konserwacyjne, drobne remonty, naprawy w branży sanitarnej oraz przeglądy gazowe w budynkach komunalnych położonych na terenie miasta Giżycko zarządzanych przez ADMINISTRATOR Spółka z o. o. w Giżycku

ADMINISTRATOR Sp. z o. o. ul. Pocztowa 3, 11-500 Giżycko zwane dalej „Zamawiającym” :

Prace konserwacyjne, drobne remonty, naprawy w branży sanitarnej oraz przeglądy gazowe w budynkach komunalnych położonych na terenie miasta Giżycko zarządzanych przez ADMINISTRATOR Spółka z o. o. w Giżycku”

Składanie ofert do dnia :

06.12.2019r. godz. 10.00 w siedzibie ADMINISTRATOR Spółka z o. o. ul. Pocztowa 3 w Giżycku.

Instrukcja dla Oferentów na stronie internetowej Administrator sp. z o. o. www.administrator-gizycko.pl /zakładka zamówienia publiczne/ od dnia 29 listopada 2019 r.

BZP – przetarg hydrauliczny

SIWZ -usługi hydrauliczne -2019

Załączniki do SIWZ-hydrauliczny-2019

Załącznik nr 2.1. do umowy-2019

ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty-hydrauliczne