Prace konserwacyjne, drobne remonty, naprawy w branży ogólnobudowlanej w budynkach i lokalach położonych na terenie miasta Giżycko

ADMINISTRATOR Sp. z o. o. ul. Pocztowa 3, 11-500 Giżycko zwane dalej „Zamawiającym” :

                                                          

Prace konserwacyjne, drobne remonty, naprawy w branży ogólnobudowlanej w budynkach i lokalach położonych na terenie miasta Giżycko zarządzanych przez ADMINISTRATOR Spółka z o. o. w Giżycku,
ul.
Pocztowa 3, 11-500 Giżycko”

od 01.06.2017 do 31.05.2018

 

 

Składanie ofert do dnia :

26.05.2017r. godz. 10.00 w siedzibie  ADMINISTRATOR Spółka z o. o.   ul. Pocztowa 3 w Giżycku.

Instrukcja dla Oferentów na stronie internetowej Administrator  sp. z o. o. www.administrator-gizycko.pl /zakładka przetargi/zamówienia publiczne/ od dnia 18 maja 2017 r.  

Zawiadomienie o unieważnieniu przetargu na usługi budowlane

Ogłoszenie o zamówieniu -BZP

SIWZ

Załącznik do umowy

Załączniki do SIWZ