Prace konserwacyjne, drobne remonty, naprawy w branży ogólnobudowlanej w budynkach i lokalach położonych na terenie miasta Giżycko zarządzanych przez ADMINISTRATOR Spółka z o. o. w Giżycku, ul. Pocztowa 3, 11-500 Giżycko od 01.07.2019 do 30.06.2020

ADMINISTRATOR Sp. z o. o. ul. Pocztowa 3, 11-500 Giżycko zwane dalej „Zamawiającym” :

Prace konserwacyjne, drobne remonty, naprawy w branży ogólnobudowlanej w budynkach i lokalach położonych na terenie miasta Giżycko zarządzanych przez ADMINISTRATOR Spółka z o. o. w Giżycku,

ul. Pocztowa 3, 11-500 Giżycko”

od 01.07.2019 do 30.06.2020

Składanie ofert do dnia :

19.06.2019r. godz. 09.00 w siedzibie ADMINISTRATOR Spółka z o. o. ul. Pocztowa 3 w Giżycku.

Instrukcja dla Oferentów na stronie internetowej Administrator sp. z o. o. www.administrator-gizycko.pl /zakładka przetargi/zamówienia publiczne/ od dnia 11 czerwca 2019 r.

ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty-przetarg budowlany

BIP-przetarg budowlany-2019

SIWZ-przetarg na usługi budowlane-2019

Załączniki do SIWZ- usługi budowlane-2019

załącznik nr 2.1 do umowy – 2019