Prace konserwacyjne, drobne remonty, naprawy w branży ogólnobudowlanej w budynkach i lokalach położonych na terenie miasta Giżycko

ADMINISTRATOR Sp. z o. o. ul. Pocztowa 3, 11-500 Giżycko zwane dalej „Zamawiającym” :

                                                               

Prace konserwacyjne, drobne remonty, naprawy w branży ogólnobudowlanej w budynkach i lokalach położonych na terenie miasta Giżycko zarządzanych przez ADMINISTRATOR Spółka z o. o. w Giżycku, 

  1. Pocztowa 3, 11-500 Giżycko”

od 01.06.2017 do 31.05.2018

 

 

Składanie ofert do dnia :

19.06.2017r. godz. 10.00 w siedzibie  ADMINISTRATOR Spółka z o. o.  ul. Pocztowa 3 w Giżycku.

Instrukcja dla Oferentów na stronie internetowej Administrator  sp. z o. o.  www.administrator-gizycko.pl /zakładka przetargi/zamówienia publiczne/ od dnia 09 czerwca 2017 r.  

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacja z otwarcia ofert

Ogłoszenie o zamówieniu -BZP-budowlany-201720170609

SIWZ – przetarg na usługi budowlane-2017

Załącznik nr 2.1 do umowy – 2017

Załączniki do SIWZ- usługi budowlane-2017