„Prace konserwacyjne, drobne remonty, naprawy w branży ogólnobudowlanej w budynkach i lokalach komunalnych położonych na terenie miasta Giżycko”

                                                                                                                      Giżycko, dn. 09.06.2021r.

 

 

 

ADMINISTRATOR Sp. z o. o. ul. Pocztowa 3, 11-500 Giżycko zwane dalej „Zamawiającym” :

 

                                                               

Prace konserwacyjne, drobne remonty, naprawy w branży ogólnobudowlanej w budynkach i lokalach komunalnych położonych na terenie miasta Giżycko

 

 

 

Składanie ofert do dnia :

17.06.2021r. godz. 10.00 w siedzibie  ADMINISTRATOR Spółka z o. o. ul. Pocztowa 3 w Giżycku.

 

Instrukcja dla Oferentów na stronie internetowej Administrator  sp. z o. o. www.administrator-gizycko.pl /zakładka przetargi/zamówienia publiczne/ od dnia 09 czerwca 2021 r.  

ogłoszenie o wyniku postępowania- przetarg budowlany

Informacja z otwarcia ofert(1)

ogłoszenie o zamówieniu – przetarg budowlany-2021

SIWZ_ostateczna-budowlany-2021

załącznik nr 6B- wykaz budynków komunalnych