Prace konserwacyjne, drobne remonty, naprawy w branży ogólnobudowlanej w budynkach i lokalach komunalnych położonych na terenie miasta Giżycko zarządzanych przez ADMINISTRATOR Spółka z o. o. w Giżycku, ul. Pocztowa 3, 11-500 Giżycko

ADMINISTRATOR Sp. z o. o. ul. Pocztowa 3, 11-500 Giżycko zwane dalej „Zamawiającym” :

Prace konserwacyjne, drobne remonty, naprawy w branży ogólnobudowlanej w budynkach i lokalach komunalnych położonych na terenie miasta Giżycko zarządzanych przez ADMINISTRATOR Spółka z o. o. w Giżycku,

ul. Pocztowa 3, 11-500 Giżycko”

Składanie ofert do dnia :

15.06.2020r. godz. 10.00 w siedzibie ADMINISTRATOR Spółka z o. o. ul. Pocztowa 3 w Giżycku.

Instrukcja dla Oferentów na stronie internetowej Administrator sp. z o. o. www.administrator-gizycko.pl /zakładka przetargi/zamówienia publiczne/ od dnia 05 czerwca 2020 r.

BIP-przetarg budowlany

SIWZ – przetarg na usługi budowlane-2020

załącznik nr 7a- wykaz budynków i mieszkań komunalnych

ogłoszenie o wyniku postępowania- usługi budowalne (2)