Prace konserwacyjne, drobne remonty, naprawy w branży ogólnobudowlanej w budynkach i lokalach komunalnych położonych na terenie miasta Giżycko.

                        Giżycko, dn. 09.06.2021r.

 

 

 

ADMINISTRATOR Sp. z o. o. ul. Pocztowa 3, 11-500 Giżycko zwane dalej „Zamawiającym” :

 

                                                               

Prace konserwacyjne, drobne remonty, naprawy w branży ogólnobudowlanej w budynkach i lokalach komunalnych położonych na terenie miasta Giżycko

 

 

 

Składanie ofert do dnia :

28.06.2021r. godz. 10.00 w siedzibie  ADMINISTRATOR Spółka z o. o. ul. Pocztowa 3 w Giżycku.

 

 

Instrukcja dla Oferentów na stronie internetowej Administrator  sp. z o. o. www.administrator-gizycko.pl /zakładka przetargi/zamówienia publiczne/ od dnia 18 czerwca 2021 r.  

 

Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 18.06.2021r. pod nr 2021/BZP 00087019/01

 

ogłoszenie o wyniku postępowania – przetarg budowlany 2021

powiadomienie o wyborze oferty- przetarg budowlany 2021

zawiadomienie o odrzuceniu oferty – przetarg budowlany 2021(1)

ogłoszenie o zamówieniu – przetarg budowlany -nowy

SIWZ_ostateczna-budowlany-2021-nowy

załącznik nr 6B- wykaz budynków komunalnych