Prace konserwacyjne, drobne remonty, naprawy w branży elektrycznej w budynkach i lokalach w zasobach komunalnych Gminy Orzysz – bez pogotowia technicznego