Prace konserwacyjne, drobne remonty, naprawy w branży elektrycznej oraz przeglądy elektryczne w budynkach i lokalach położonych na terenie miasta Giżycko