Prace elektryczne – B. Westerplatte 4 w Giżycku

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

ADMINISTRATOR Sp. z o.o. w Giżycku

ZAPRASZA

DO SKŁADNIA OFERT NA WYKONANIE INWESTYCJI

 

„REMONT INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ W GABINETACH BUDYNKU PRZY UL. B. WESTERPLATTE 4 (PRZYCHODNIA LEKARSKA) W GIŻYCKU”

Przedmiotem inwestycji jest wykonanie robót elektrycznych w zakresie remontu instalacji elektrycznej zgodnie z przedmiarem stanowiącym załącznik do niniejszego zaproszenia do składania ofert.

UWAGA: możliwość realizacji prac na budynku B. Westerplatte 4 w Giżycku wyłącznie w soboty i niedziele.

Oferta powinna zawierać kosztorys ofertowy (szczegółowy) sporządzony na podstawie przedmiaru udostępnionego przez Zamawiającego.

Oferty należy składać w biurze Spółki ADMINISTRATOR 11-500 Giżycko ul. Pocztowa 3 (SEKRETARIAT) w terminie do dnia 07-03-2018r. do godz. 1100.

 

Bohaterów Westerplatte 4 – przedmiar robót – remont instalacji elektrycznej w gabinetach