Prace budowlane – Wodna 2

Przetarg zakończony
Zwycięzca :

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

„ADMINISTRATOR” Sp. z o.o. w Giżycku

ZAPRASZA

DO SKŁADNIA OFERT NA WYKONANIE INWESTYCJI

„PRACE BUDOWLANE W BUDYNKU PRZY ULICY WODNEJ 2 W GIŻYCKU”

 

 

 

Przedmiotem inwestycji jest wykonanie robót budowlanych w zakresie:

  • remontu klatki schodowej,
  • remontu dachu,

zgodnie z przedmiarami stanowiącymi załączniki do niniejszego zaproszenia do składania ofert.

 

Oferta powinna zawierać jeden kosztorys ofertowy (szczegółowy) sporządzony na podstawie dwóch przedmiarów udostępnionych przez Zamawiającego.

 

W przedmiarze dotyczącym dachu należy przyjąć dodatkowo wymianę 6 sztuk krokwi długości 6 metrów każda i o przekroju poprzecznym do 160 cm2.

 

Oferty należy składać w biurze Spółki „ADMINISTRATOR” 11-500 Giżycko
ul. Pocztowa 3 (SEKRETARIAT) w terminie do dnia 23-06-2014r. do godz. 1000. Wyboru oferty dokona Wspólnota Mieszkaniowa Wodna 2.

 

Pliki do pobrania:  

   pdf (1)    pdf (1)pdf (1)pdf (1)