Prace budowlane – Warszawska 7

Przetarg zakończony
Zwycięzca :

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

A

ADMINISTRATOR Sp. z o.o. w Giżycku

ZAPRASZA

DO SKŁADNIA OFERT NA WYKONANIE INWESTYCJI

„REMONT DACHU W BUDYNKU PRZY UL. WARSZAWSKIEJ 7 W GIŻYCKU”

 

 

 

Przedmiotem inwestycji jest wykonanie robót budowlanych w zakresie remontu dachu zgodnie z przedmiarem stanowiącym załącznik do niniejszego zaproszenia do składania ofert.

 

 

Oferta powinna zawierać kosztorys ofertowy (szczegółowy) sporządzony na podstawie przedmiaru udostępnionego przez Zamawiającego.

 

Oferty należy składać w biurze Spółki ADMINISTRATOR 11-500 Giżycko ul. Pocztowa 3 (SEKRETARIAT) w terminie do dnia 21-05-2015r. do godz. 1000. Z oceny ofert zostaną wyłączone oferty z najniższą i najwyższą proponowaną kwotą. Wyboru oferty dokona Wspólnota Mieszkaniowa Warszawska 7.

 

Pliki do pobrania:

 pdf (1)