Prace budowlane – Warszawska 22

Przetarg zakończony
Zwycięzca :

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

ADMINISTRATOR Sp. z o.o. w Giżycku

ZAPRASZA

DO SKŁADNIA OFERT NA WYKONANIE INWESTYCJI

„PRACE BUDOWLANE W BUDYNKU PRZY ULICY WARSZAWSKIEJ 22 W GIŻYCKU”

 

 

 

Przedmiotem inwestycji jest wykonanie robót budowlanych w zakresie:

  • remontu klatki schodowej,
  • remontu dachu,

zgodnie z przedmiarami stanowiącymi załączniki do niniejszego zaproszenia do składania ofert.

 

Oferta powinna zawierać jeden kosztorys ofertowy (szczegółowy) sporządzony na podstawie dwóch przedmiarów udostępnionych przez Zamawiającego.

 

 

Oferty należy składać w biurze Spółki ADMINISTRATOR 11-500 Giżycko
ul. Pocztowa 3 (SEKRETARIAT) w terminie do dnia 30-09-2014r. do godz. 1000. Wyboru oferty dokona Wspólnota Mieszkaniowa Warszawska 22.

Pliki do pobrania:

 pdf (1)      pdf (1)