Prace budowlane – Warszawska 20

Przetarg zakończony
Zwycięzca :

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

„ADMINISTRATOR” Sp. z o.o. w Giżycku

ZAPRASZA

DO SKŁADNIA OFERT NA WYKONANIE INWESTYCJI

„PRACE BUDOWLANE W BUDYNKU PRZY UL. WARSZAWSKIEJ 20 W GIŻYCKU”

 

 

 

Przedmiotem inwestycji jest wykonanie robót budowlanych w zakresie:

  • remontu elewacji południowej,
  • remontu dachu z kominami,
  • remontu klatki schodowej,
  • remontu wejścia do budynku od strony południowej,

zgodnie z przedmiarami stanowiącymi załączniki do niniejszego zaproszenia do składania ofert.

 

 

Oferta powinna zawierać jeden kosztorys ofertowy (szczegółowy) sporządzony na podstawie czterech przedmiarów udostępnionych przez Zamawiającego.

 

 

Oferty należy składać w biurze Spółki „ADMINISTRATOR” 11-500 Giżycko
ul. Pocztowa 3 (SEKRETARIAT) w terminie do dnia 30-04-2014r. do godz. 1000. Wyboru oferty dokona Wspólnota Mieszkaniowa Warszawska 20.

 

Pliki do pobrania:  

 pdf (1)       pdf (1)     pdf (1)     pdf (1)