Prace budowlane – ul. Konarskiego 31 w Giżycku

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

ADMINISTRATOR Sp. z o.o. w Giżycku

ZAPRASZA DO SKŁADNIA OFERT NA WYKONANIE INWESTYCJI 

Wykonanie izolacji pionowej ścian fundamentowych oraz remont opaski wokół budynku przy ul. Konarskiego 31 w Giżycku

Przedmiotem inwestycji jest wykonanie robót budowlanych w zakresie  wykonania izolacji pionowej ścian fundamentowych oraz remont opaski wokół budynku zgodnie z przedmiarem stanowiącymi załącznik do niniejszego zaproszenia do składania ofert.

Oferta powinna zawierać kosztorys ofertowy(szczegółowy) sporządzony na podstawie przedmiaru przez Zamawiającego.

Administrator Sp. z o.o zastrzega sobie prawo odrzucenia ofert bez podania przyczyny i swobody w wyborze oferty.

Oferty należy składać w biurze Spółki ADMINISTRATOR 11-500 Giżycko ul. Pocztowa 3 (SEKRETARIAT) w terminie do dnia 1804-2018r. do godz. 1100. Wyboru oferty dokona Wspólnota Mieszkaniowa Konarskiego 31.

 

Konarskiego 31 – przedmiar robót na izolację fundamentów i remont opaski wokół budynku