Prace budowlane – Smętka 6

Przetarg zakończony
Zwycięzca :

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

ADMINISTRATOR Sp. z o.o. w Giżycku

ZAPRASZA

DO SKŁADNIA OFERT NA WYKONANIE INWESTYCJI

„WYKONANIE IZOLACJI ŚCIAN PIWNIC W BUDYNKU PRZY
UL. SMĘTKA 6 W GIŻYCKU”

Przedmiotem inwestycji jest wykonanie robót budowlanych w zakresie wykonania izolacji ścian piwnic zgodnie z przedmiarem stanowiącym załącznik do niniejszego zaproszenia do składania ofert.

Oferta powinna zawierać kosztorys ofertowy (szczegółowy) sporządzony na podstawie przedmiaru udostępnionego przez Zamawiającego.

Oferty należy składać w biurze Spółki ADMINISTRATOR 11-500 Giżycko ul. Pocztowa 3 (SEKRETARIAT) w terminie do dnia 12-05-2016r. do godz. 1000. Wyboru oferty dokona Wspólnota Mieszkaniowa Smętka 6.

Do pobrania:

pdf