Prace budowlane – Smętka 11 w Giżycku

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

ADMINISTRATOR Sp. z o.o. w Giżycku

ZAPRASZA DO SKŁADNIA OFERT NA WYKONANIE INWESTYCJI 

Mycie elewacji i malowanie w budynku przy ul. Smętka 11

Przedmiotem inwestycji jest wykonanie robót budowlanych w zakresie Mycie elewacji i malowanie w dwóch opcjach – samo mycie oraz mycie z malowaniem farbą silikatową zgodnie z przedmiarem stanowiącymi załącznik do niniejszego zaproszenia.

Oferta powinna zawierać kosztorys ofertowy sporządzony na podstawie przedmiaru.

Administrator Sp. z o.o zastrzega sobie prawo odrzucenia ofert bez podania przyczyny i swobody w wyborze oferty.

Oferty należy składać w biurze Spółki ADMINISTRATOR 11-500 Giżycko ul. Pocztowa 3 (SEKRETARIAT) w terminie do dnia 1105-2018r. do godz. 1200. Wyboru oferty dokona Wspólnota Mieszkaniowa Smętka 11.

Przedmiar robót budowlanych

– I opcja : mycie elewacji

1. mycie elewacji z mchu i brudu za pomocą preparatów Weber PC 241 i PC 243 (zgodnie z wytycznymi producenta) lub równoważny

Szacunkowa ilość elewacji – 1000 m2

– II opcja : mycie i malowanie elewacji

1. mycie elewacji z mchu i brudu za pomocą preparatów Weber PC 241 i PC 243 (zgodnie z wytycznymi producenta) lub równoważny

2. gruntowanie elewacji preparatem Weber PG 212 lub równoważny

3. malowanie elewacji farbą silikatową Weber FZ381 lub równoważną

Szacunkowa ilość elewacji – 1000 m2