Prace budowlane – Smętka 10

Przetarg zakończony
Zwycięzca :

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

„ADMINISTRATOR” Sp. z o.o. w Giżycku

ZAPRASZA

DO SKŁADNIA OFERT NA WYKONANIE INWESTYCJI

„REMONT ELEWACJI I KLATKI SCHODOWEJ W BUDYNKU PRZY ULICY SMĘTKA 10 W GIŻYCKU”

 

 

 

Przedmiotem inwestycji jest wykonanie robót budowlanych w zakresie remontu elewacji i klatki schodowej zgodnie z przedmiarem stanowiącym załącznik do niniejszego zaproszenia do składania ofert (dotyczy remontu elewacji) oraz własną kalkulacją (dotyczy klatki schodowej).

 

Oferta powinna zawierać dwa kosztorysy ofertowe (szczegółowe) sporządzone na podstawie przedmiaru udostępnionego przez Zamawiającego oraz własnej kalkulacji w przypadku klatki schodowej gdzie należy ująć:

– lamperie (2 x farba olejna),

– ściany i sufity cekolowanie,

– część ścian i sufity (2 x farba emulsyjna),

– pozostałe elementy (farba olejna bez schodów i balustrad).

 

Oferty należy składać w biurze Spółki „ADMINISTRATOR” 11-500 Giżycko ul. Pocztowa 3 (SEKRETARIAT) w terminie do dnia 13-04-2015r. do godz. 1000. Wyboru oferty dokona Wspólnota Mieszkaniowa Smętka 10.

Pliki do pobrania:

 pdf (1)