Prace budowlane – Sikorskiego 5

Przetarg zakończony
Zwycięzca :

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

ADMINISTRATOR Sp. z o.o. w Giżycku

ZAPRASZA

DO SKŁADNIA OFERT NA WYKONANIE INWESTYCJI

„REMONT KLATKI SCHODOWEJ I WYMIANA ŁAW KOMINIARSKICH W BUDYNKU PRZY UL. SIKORSKIEGO 5 W GIŻYCKU”

Przedmiotem inwestycji jest wykonanie robót budowlanych w zakresie remontu klatki schodowej i wymiany ław kominiarskich zgodnie z przedmiarem stanowiącym załącznik do niniejszego zaproszenia do składania ofert.

Oferta powinna zawierać kosztorys ofertowy (szczegółowy) sporządzony na podstawie przedmiaru udostępnionego przez Zamawiającego.

Oferty należy składać w biurze Spółki ADMINISTRATOR 11-500 Giżycko
ul. Pocztowa 3 (SEKRETARIAT) w terminie do dnia 01-06-2016r. do godz. 1000. Wyboru oferty dokona Wspólnota Mieszkaniowa Sikorskiego 5.

Do pobrania:

pdf