Prace budowlane – Sikorskiego 3 w Giżycku

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

ADMINISTRATOR Sp. z o.o. w Giżycku

ZAPRASZA DO SKŁADNIA OFERT NA WYKONANIE INWESTYCJI

„REMONT DWÓCH KLATEK SCHODOWYCH W BUDYNKU PRZY UL. SIKORSKIEGO 3 W GIŻYCKU”

Przedmiotem inwestycji jest wykonanie robót budowlanych w zakresie remontu klatek schodowych zgodnie z przedmiarem stanowiącym załącznik do niniejszego zaproszenia do składania ofert.

Oferta powinna zawierać kosztorys ofertowy sporządzony na podstawie przedmiaru przez Zamawiającego.

Administrator Sp. z o.o zastrzega sobie prawo odrzucenia ofert bez podania przyczyny i swobody w wyborze oferty.

Oferty należy składać w biurze Spółki ADMINISTRATOR 11-500 Giżycko ul. Pocztowa 3 (SEKRETARIAT) w terminie do dnia 11-04-2018r. do godz. 1000. Wyboru oferty dokona Wspólnota Mieszkaniowa Sikorskiego 3.

 

Sikorskiego 3 – remont klatek schodowych – przedmiar