Prace budowlane – Plac Targowy 3 w Giżycku

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

ADMINISTRATOR Sp. z o.o. w Giżycku

ZAPRASZA

DO SKŁADNIA OFERT NA WYKONANIE INWESTYCJI

 

„REMONT DACHU PAPOWEGO ORAZ ZEJŚCIA DO PIWNICY W BUDYNKU PRZY UL. PLAC TARGOWY 3 W GIŻYCKU”

Przedmiotem inwestycji jest wykonanie robót budowlanych w zakresie remontu dachu papowego oraz zejścia do piwnicy zgodnie z przedmiarem stanowiącym załącznik do niniejszego zaproszenia do składania ofert.

Oferta powinna zawierać kosztorys ofertowy (szczegółowy) sporządzony na podstawie przedmiaru udostępnionego przez Zamawiającego.

Oferty należy składać w biurze Spółki ADMINISTRATOR 11-500 Giżycko ul. Pocztowa 3 (SEKRETARIAT) w terminie do dnia 03-11-2017r. do godz. 1000. Wyboru oferty dokona Wspólnota Mieszkaniowa Plac Targowy 3.

 

Plac Targowy 3 – przedmiar robót na remont pokrycia papowego oraz zejścia do piwnicy