Prace budowlane – Plac Grunwaldzki 1 (powtórka)

Przetarg zakończony
Zwycięzca :

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

ADMINISTRATOR Sp. z o.o. w Giżycku

ZAPRASZA

DO SKŁADNIA OFERT NA WYKONANIE INWESTYCJI

„REMONT KOMINÓW W BUDYNKU PRZY ULICY PLAC GRUNWALDZKI 1 W GIŻYCKU”

 

 

 

Przedmiotem inwestycji jest wykonanie robót budowlanych w zakresie remontu kominów zgodnie z przedmiarem stanowiącym załącznik do niniejszego zaproszenia do składania ofert.

 

Oferta powinna zawierać kosztorys ofertowy (szczegółowy) sporządzony na podstawie przedmiaru udostępnionego przez Zamawiającego.

 

Oferty należy składać w biurze Spółki ADMINISTRATOR 11-500 Giżycko ul. Pocztowa 3 (SEKRETARIAT) w terminie do dnia 14-08-2014r. do godz. 1000. Wyboru oferty dokona Wspólnota Mieszkaniowa Plac Grunwaldzki 1.

 

Pliki do pobrania:

 pdf (1)