Prace budowlane – Pionierska 9

Przetarg zakończony
Zwycięzca :

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

ADMINISTRATOR Sp. z o.o. w Giżycku

ZAPRASZA

DO SKŁADNIA OFERT NA WYKONANIE INWESTYCJI

„REMONT DACHU W BUDYNKU PRZY UL. PIONIERSKIEJ 9 W GIŻYCKU”

 

 

 

Przedmiotem inwestycji jest wykonanie robót budowlanych w zakresie remontu dachu zgodnie z przedmiarem stanowiącym załącznik do niniejszego zaproszenia do składania ofert.

 

UWAGA!!! W POZYCJI 9 i 24 PRZEDMIARU NALEŻY ZWIĘKSZYĆ OBMIAR O 3,55 M3.

 

Oferta powinna zawierać kosztorys ofertowy (szczegółowy) sporządzony na podstawie przedmiaru udostępnionego przez Zamawiającego.

 

Oferty należy składać w biurze Spółki ADMINISTRATOR 11-500 Giżycko
ul. Pocztowa 3 (SEKRETARIAT) w terminie do dnia 15-05-2015r. do godz. 1000. Wyboru oferty dokona Wspólnota Mieszkaniowa Pionierska 9.

 

Pliki do pobrania:

 pdf (1)