Prace budowlane – Pionierska 16 w Giżycku

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

ADMINISTRATOR Sp. z o.o. w Giżycku

ZAPRASZA

DO SKŁADANIA OFERT NA WYKONANIE INWESTYCJI

 

„REMONT DACHU W BUDYNKU PRZY
UL. PIONIERSKIEJ 16 W GIŻYCKU”

Przedmiotem inwestycji jest wykonanie robót budowlanych w zakresie remontu dachu zgodnie z przedmiarem stanowiącym załącznik do niniejszego zaproszenia do składania ofert.

Oferta powinna zawierać kosztorys ofertowy (szczegółowy) sporządzony na podstawie przedmiaru udostępnionego przez Zamawiającego.

Oferty należy składać w biurze Spółki ADMINISTRATOR 11-500 Giżycko ul. Pocztowa 3 (SEKRETARIAT) w terminie do dnia 28-11-2016r. do godz. 1000. Wyboru oferty dokona Wspólnota Mieszkaniowa Pionierska 16.

pionierska-16-remont-dachu-przedmiar