Prace budowlane – Pionierska 11

Przetarg zakończony
Zwycięzca :

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

„ADMINISTRATOR” Sp. z o.o. w Giżycku

ZAPRASZA

DO SKŁADNIA OFERT NA WYKONANIE INWESTYCJI

„PRACE BUDOWLANE W BUDYNKU PRZY ULICY PIONIERSKIEJ 11 W GIŻYCKU”

 

 

 

Przedmiotem inwestycji jest wykonanie robót budowlanych w zakresie:

  • remontu klatki schodowej,
  • remontu elewacji,

zgodnie z przedmiarami stanowiącymi załączniki do niniejszego zaproszenia do składania ofert.

 

Oferta powinna zawierać jeden kosztorys ofertowy (szczegółowy) sporządzony na podstawie dwóch przedmiarów udostępnionych przez Zamawiającego.

 

 

Oferty należy składać w biurze Spółki „ADMINISTRATOR” 11-500 Giżycko ul. Pocztowa 3 (SEKRETARIAT) w terminie do dnia 27-06-2014r. do godz. 1000. Wyboru oferty dokona Wspólnota Mieszkaniowa Pionierska 11.

 

Pliki do pobrania:  

       pdf (1)pdf (1)