Prace budowlane – Piękna góra 4A

Przetarg zakończony
Zwycięzca :

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

„ADMINISTRATOR” Sp. z o.o. w Giżycku

ZAPRASZA

DO SKŁADNIA OFERT NA WYKONANIE INWESTYCJI

„PRACE BUDOWLANE W BUDYNKU PIĘKNA GÓRA 4A”

 

 

 

Przedmiotem inwestycji jest wykonanie robót budowlanych w zakresie:

  • remontu elewacji,
  • remontu dachu,

zgodnie z przedmiarami stanowiącymi załączniki do niniejszego zaproszenia do składania ofert.

 

Oferta powinna zawierać jeden kosztorys ofertowy (szczegółowy) sporządzony na podstawie dwóch przedmiarów udostępnionych przez Zamawiającego.

 

W przedmiarze dotyczącym dachu w pozycji nr 13 należy przyjąć ławy kominiarskie metalowe.

 

Oferty należy składać w biurze Spółki „ADMINISTRATOR” 11-500 Giżycko
ul. Pocztowa 3 (SEKRETARIAT) w terminie do dnia 12-06-2014r. do godz. 1000. Wyboru oferty dokona Wspólnota Mieszkaniowa Piękna Góra 4A.

 

Pliki do pobrania:  

 pdf (1)  pdf (1)