Prace budowlane – Piękna Góra 4A

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

ADMINISTRATOR Sp. z o.o. w Giżycku

ZAPRASZA

DO SKŁADNIA OFERT NA WYKONANIE INWESTYCJI

 

„REMONT DACHU I ELEWACJI W BUDYNKU PIĘKNA GÓRA 4A”

Przedmiotem inwestycji jest wykonanie robót budowlanych w zakresie remontu dachu i elewacji zgodnie z przedmiarami stanowiącymi załączniki do niniejszego zaproszenia do składania ofert.

Oferta powinna zawierać 1 kosztorys ofertowy (szczegółowy) sporządzony na podstawie 2 przedmiarów udostępnionych przez Zamawiającego.

Oferty należy składać w biurze Spółki ADMINISTRATOR 11-500 Giżycko ul. Pocztowa 3 (SEKRETARIAT) w terminie do dnia 17-05-2017r. do godz. 1000. Wyboru oferty dokona Wspólnota Mieszkaniowa Piękna Góra 4A.

Piękna Góra 4A – Dach  PRZEDMIAR

Piękna Góra 4A – Elewacja PRZEDMIAR