Prace budowlane – Mazurska 7 w Giżycku

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

ADMINISTRATOR Sp. z o.o. w Giżycku

ZAPRASZA DO SKŁADNIA OFERT NA WYKONANIE INWESTYCJI 

REMONT POKRYCIA DACHU ORAZ KOMINÓW W BUDYNKU PRZY UL. MAZURSKIEJ 7 W GIŻYCKU”

Przedmiotem inwestycji jest wykonanie robót budowlanych w zakresie remontu pokrycia dachu oraz kominów zgodnie z przedmiarem stanowiącymi załącznik do niniejszego zaproszenia do składania ofert.

Oferta powinna zawierać kosztorys ofertowy (szczegółowy) sporządzony na podstawie przedmiaru dostarczonego przez Zamawiającego.

Administrator Sp. z o.o zastrzega sobie prawo odrzucenia ofert bez podania przyczyny i swobody w wyborze oferty.

Oferty należy składać w biurze Spółki ADMINISTRATOR 11-500 Giżycko ul. Pocztowa 3 (SEKRETARIAT) w terminie do dnia 3005-2018r. do godz. 1300. Wyboru oferty dokona Wspólnota Mieszkaniowa Mazurska 7.

 

Mazurska 7 – przedmiar robót na remont dachu i kominów