Prace budowlane – Konarskiego 31 w Giżycku

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

ADMINISTRATOR Sp. z o.o. w Giżycku

ZAPRASZA

DO SKŁADNIA OFERT NA WYKONANIE INWESTYCJI

 

„REMONT ELEWACJI I WYKONANIE IZOLACJI FUNDAMENTÓW BUDYNKU PRZY UL. KONARSKIEGO 31 W GIŻYCKU”

Przedmiotem inwestycji jest wykonanie robót budowlanych w zakresie remontu elewacji i wykonania izolacji fundamentów zgodnie z przedmiarem stanowiącym załącznik do niniejszego zaproszenia do składania ofert.

Oferta powinna zawierać kosztorys ofertowy (szczegółowy) sporządzony na podstawie przedmiaru udostępnionego przez Zamawiającego.

Oferty należy składać w biurze Spółki ADMINISTRATOR 11-500 Giżycko ul. Pocztowa 3 (SEKRETARIAT) w terminie do dnia 11-07-2017r. do godz. 1000. Wyboru oferty dokona Wspólnota Mieszkaniowa Konarskiego 31.

Konarskiego 31 – przedmiar robót- remont elewacji, izolacja fundamentów