Prace budowlane – Konarskiego 10

Przetarg zakończony
Zwycięzca :

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

ADMINISTRATOR Sp. z o.o. w Giżycku

ZAPRASZA

DO SKŁADNIA OFERT NA WYKONANIE INWESTYCJI

„PRACE BUDOWLANE W BUDYNKU PRZY ULICY KONARSKIEGO 10 W GIŻYCKU”

 

 

 

Przedmiotem inwestycji jest wykonanie robót budowlanych w zakresie:

  • remontu klatki schodowej,
  • remontu dachu,
  • remontu elewacji,

zgodnie z przedmiarami stanowiącymi załączniki do niniejszego zaproszenia do składania ofert.

 

Oferta powinna zawierać jeden kosztorys ofertowy (szczegółowy) sporządzony na podstawie trzech przedmiarów udostępnionych przez Zamawiającego.

 

 

Oferty należy składać w biurze Spółki ADMINISTRATOR 11-500 Giżycko ul. Pocztowa 3 (SEKRETARIAT) w terminie do dnia 19-08-2014r. do godz. 1000. Wyboru oferty dokona Wspólnota Mieszkaniowa Konarskiego 10.

 

Pliki do pobrania:

 pdf (1)     pdf (1)     pdf (1)