Prace budowlane – Kętrzyńskiego 1

Przetarg trwa od 2016-07-15 do 2016-07-27

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

ADMINISTRATOR Sp. z o.o. w Giżycku

ZAPRASZA

DO SKŁADNIA OFERT NA WYKONANIE INWESTYCJI

„REMONT KLATEK SCHODOWYCH W BUDYNKU PRZY
UL. KĘTRZYŃSKIEGO 1 W GIŻYCKU”

 

 

Przedmiotem inwestycji jest wykonanie robót budowlanych w zakresie remontu klatek schodowych zgodnie z przedmiarem stanowiącym załącznik do niniejszego zaproszenia do składania ofert.

 

Oferta powinna zawierać kosztorys ofertowy (szczegółowy) sporządzony na podstawie przedmiaru udostępnionego przez Zamawiającego.

 

Oferty należy składać w biurze Spółki ADMINISTRATOR 11-500 Giżycko ul. Pocztowa 3 (SEKRETARIAT) w terminie do dnia 27-07-2016r. do godz. 1000. Wyboru oferty dokona Wspólnota Mieszkaniowa Kętrzyńskiego 1.

 

Pliki do pobrania:

 pdf (1)