Prace budowlane – Kętrzyńskiego 1 w Giżycku

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

ADMINISTRATOR Sp. z o.o. w Giżycku

ZAPRASZA

DO SKŁADNIA OFERT NA WYKONANIE INWESTYCJI

 

„REMONT/NAPRAWA POSADZKI LASTRYKO KLATEK SCHODOWYCH W BUDYNKU PRZY UL. KĘTRZYŃSKIEGO 1 W GIŻYCKU”

Oferta powinna zawierać kosztorys ofertowy (szczegółowy) sporządzony na podstawie wizji lokalnej i własnego przedmiaru

Sugerowane metody remontu/naprawy (opcjonalnie) to:

  1. Wyczyszczenie stopni schodowych i podestów.
  2. Położenie żywicy epoksydowej.
  3. Położenie terakoty.

Osoba do kontaktu ze strony Zamawiającego:

Krzysztof Konopka tel. 87 428 25 98.

Oferty należy składać w biurze Spółki ADMINISTRATOR 11-500 Giżycko ul. Pocztowa 3 (SEKRETARIAT) w terminie do dnia 31-01-2018r. do godz. 1000. Wyboru oferty dokona Wspólnota Mieszkaniowa Kętrzyńskiego 1.