Prace budowlane – Gdańska 11

Przetarg trwa od 2016-07-08 do 2016-07-25

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

ADMINISTRATOR Sp. z o.o. w Giżycku

ZAPRASZA

DO SKŁADNIA OFERT NA WYKONANIE INWESTYCJI

„REMONT SCHODÓW WEJŚCIOWYCH W BUDYNKU PRZY
UL. GDAŃSKIEJ 11 W GIŻYCKU”

 

Zakres prac:

– skucie płytek

– naprawa stopni zaprawą wyrównującą

– montaż płytek antypoślizgowych

– montaż cokołów

– fugowanie

– montaż 2 mat antypoślizgowych

 

Oferta powinna zawierać cenę ofertową oraz okres gwarancji.

 

Oferty należy składać w biurze Spółki ADMINISTRATOR 11-500 Giżycko ul. Pocztowa 3 (SEKRETARIAT) w terminie do dnia 25-07-2016r. do godz. 1000. Wyboru oferty dokona Wspólnota Mieszkaniowa Gdańska 11.