Prace budowlane – Daszyńskiego 10

Przetarg zakończony
Zwycięzca :

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

ADMINISTRATOR Sp. z o.o. w Giżycku

ZAPRASZA

DO SKŁADNIA OFERT NA WYKONANIE INWESTYCJI

„REMONT BALKONÓW W BUDYNKU PRZY ULICY DASZYŃSKIEGO 10 W GIŻYCKU”

 

 

 

Przedmiotem inwestycji jest wykonanie robót budowlanych w zakresie:

  • remontu balkonów

zgodnie z przedmiarem stanowiącym załącznik do niniejszego zaproszenia do składania ofert. W przedmiarze należy nie brać pod uwagę pozycji 23 i 24.

 

Oferta powinna zawierać jeden kosztorys ofertowy (szczegółowy) sporządzony na podstawie przedmiaru udostępnionego przez Zamawiającego.

 

 

Oferty należy składać w biurze Spółki ADMINISTRATOR 11-500 Giżycko ul. Pocztowa 3 (SEKRETARIAT) w terminie do dnia 18-03-2015r. do godz. 1000. Wyboru oferty dokona Wspólnota Mieszkaniowa Daszyńskiego 10.

 

Pliki do pobrania:

 pdf (1)