Prace budowlane – Dąbrowskiego 4

Przetarg zakończony
Zwycięzca :

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

„ADMINISTRATOR” Sp. z o.o. w Giżycku

ZAPRASZA

DO SKŁADNIA OFERT NA WYKONANIE INWESTYCJI

„REMONT DACHU, ELEWACJI I KLATKI SCHODOWEJ W BUDYNKU PRZY ULICY DĄBROWSKIEGO 4 W GIŻYCKU”

 

 

 

Przedmiotem inwestycji jest wykonanie robót budowlanych w zakresie remontu dachu, elewacji i klatki schodowej zgodnie z przedmiarami stanowiącymi załączniki do niniejszego zaproszenia do składania ofert.

 

Oferta powinna zawierać 3 kosztorysy ofertowe (szczegółowe) sporządzone na podstawie przedmiarów udostępnionych przez Zamawiającego

Kosztorys nr 1 – remont dachu.

Kosztorys nr 2 – remont elewacji.

Kosztorys nr 3 – remont klatki schodowej.

 

Oferty należy składać w biurze Spółki „ADMINISTRATOR” 11-500 Giżycko ul. Pocztowa 3 (SEKRETARIAT) w terminie do dnia 07-03-2014r. do godz. 1000. Wyboru oferty dokona Wspólnota Mieszkaniowa Dąbrowskiego 4. Do ww. inwestycji Wspólnota Mieszkaniowa przystąpi po otrzymaniu kredytu bankowego.

 

Pliki do pobrania:  

 pdf (1)      pdf (1)     pdf (1)