Prace budowlane – Dąbrowskiego 17

Przetarg zakończony
Zwycięzca :

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

„ADMINISTRATOR” Sp. z o.o. w Giżycku

ZAPRASZA

DO SKŁADNIA OFERT NA WYKONANIE INWESTYCJI

„REMONT DACHU, KOMINÓW I KLATEK SCHODOWYCH W BUDYNKU PRZY ULICY DĄBROWSKIEGO 17 W GIŻYCKU”

 

 

 

Przedmiotem inwestycji jest wykonanie robót budowlanych w zakresie remontu dachu, kominów i klatek schodowych zgodnie z przedmiarami stanowiącymi załączniki do niniejszego zaproszenia do składania ofert (dotyczy remontu dachu i kominów) oraz własną kalkulacją (dotyczy klatek schodowych).

 

Oferta powinna zawierać trzy kosztorysy ofertowe (szczegółowe) sporządzone na podstawie przedmiarów udostępnionych przez Zamawiającego oraz własnej kalkulacji w przypadku klatek schodowych gdzie należy ująć:

– lamperie (struktura żywiczna),

– ściany i sufity cekolowanie,

– część ścian i sufity (2 x farba emulsyjna),

– pozostałe elementy (farba olejna).

 

Oferty należy składać w biurze Spółki „ADMINISTRATOR” 11-500 Giżycko ul. Pocztowa 3 (SEKRETARIAT) w terminie do dnia 14-04-2015r. do godz. 1000. Wyboru oferty dokona Wspólnota Mieszkaniowa Dąbrowskiego 17.

 

Pliki do pobrania:

 pdf (1)     pdf (1)