Prace budowlane – Dąbrowskiego 10 w Giżycku

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

ADMINISTRATOR Sp. z o.o. w Giżycku

ZAPRASZA DO SKŁADNIA OFERT NA WYKONANIE INWESTYCJI 

Remont schodów zewnętrznych do budynku, wykonanie glazury w pomieszczeniu śmietnika

Przedmiotem inwestycji jest wykonanie robót budowlanych w zakresie remontu schodów zewnętrznych oraz wykonaniu glazury na ścianach pomieszczenia śmietnika zgodnie z przedmiarem stanowiącymi załącznik do niniejszego zaproszenia.

Oferta powinna zawierać kosztorys ofertowy sporządzony na podstawie przedmiaru.

Administrator Sp. z o.o zastrzega sobie prawo odrzucenia ofert bez podania przyczyny i swobody w wyborze oferty.

Oferty należy składać w biurze Spółki ADMINISTRATOR 11-500 Giżycko ul. Pocztowa 3 (SEKRETARIAT) w terminie do dnia 2604-2018r. do godz. 1000. Wyboru oferty dokona Wspólnota Mieszkaniowa Dąbrowskiego 10.

Przedmiar robót budowlanych

– remont schodów zewnętrznych do budynku

 1. zbicie istniejącej terakoty stopni schodowych i podstopni – 15,5m2

 2. przygotowanie powierzchni (zmycie) – 15,5m2

 3. zagruntowanie powierzchni – 15,5m2

 4. wyrównanie powierzchni schodów betonowych – 15,5 m2

 5. wyłożenie stopni schodowych – gres ryflowany – 11m2

  Płytki gresowe powinny charakteryzować się niską nasiąkliwością i ścieralnością klasy min IV, antypoślizgowością, odpornością na uderzenia, gatunek I – kolor do uzgodnienia ze Wspólnotą Mieszkaniową.

  Klej wysoce elastyczny, mrozoodporny.

 6. podstopnie schodowe – 4,5m2

  Płytki gresowe powinny charakteryzować się niską nasiąkliwością i ścieralnością klasy min IV, antypoślizgowością, odpornością na uderzenia, gatunek I – kolor do uzgodnienia ze Wspólnotą Mieszkaniową.

  Klej wysoce elastyczny, mrozoodporny.

 7. fugowanie – 15,5m2

 8. przełożenie kostki betonowej w obrębie schodów zewnętrznych (wyrównanie powierzchni) – ok. 13m2

  – wykonanie glazury na ścianach pomieszczenia śmietnika

 9. demontaż istniejących cokolików

 10. przygotowanie powierzchni ścian (zmycie) – 16,8m2

 11. gruntowanie powierzchni ścian – 16,8m2

 12. wyłożenie glazury na ścianach pomieszczenia śmietnika – 16,8m2

  gatunek I – kolor do uzgodnienia ze Wspólnotą Mieszkaniową. Klej wysoce elastyczny, mrozoodporny.

 13. fugowanie – 16,8m2