Prace budowlane – Białostocka 6

Przetarg zakończony
Zwycięzca :

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

ADMINISTRATOR Sp. z o.o. w Giżycku

ZAPRASZA

DO SKŁADNIA OFERT NA WYKONANIE INWESTYCJI

„DOBUDOWA SCHODÓW ZEWNĘTRZNYCH W BUDYNKU PRZY
UL. BIAŁOSTOCKIEJ 6 W GIŻYCKU”

Przedmiotem inwestycji jest wykonanie robót budowlanych w zakresie dobudowy schodów zewnętrznych zgodnie z przedmiarem stanowiącym załącznik do niniejszego zaproszenia do składania ofert.

Oferta powinna zawierać kosztorys ofertowy (szczegółowy) sporządzony na podstawie przedmiaru udostępnionego przez Zamawiającego.

Oferty należy składać w biurze Spółki ADMINISTRATOR 11-500 Giżycko ul. Pocztowa 3 (SEKRETARIAT) w terminie do dnia 04-05-2016r. do godz. 1000. Wyboru oferty dokona Wspólnota Mieszkaniowa Białostocka 6.

Do pobrania:

pdf