Prace budowlane – Białostocka 11

Przetarg zakończony
Zwycięzca :

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

ADMINISTRATOR Sp. z o.o. w Giżycku

ZAPRASZA

DO SKŁADNIA OFERT NA WYKONANIE INWESTYCJI

„REMONT BALKONÓW W BUDYNKU PRZY UL. BIAŁOSTOCKIEJ 11 W GIŻYCKU”

 

 

 

Przedmiotem inwestycji jest wykonanie robót budowlanych w zakresie remontu balkonów zgodnie z przedmiarem stanowiącym załącznik do niniejszego zaproszenia do składania ofert.

 

 

Oferta powinna zawierać kosztorys ofertowy (szczegółowy) sporządzony na podstawie przedmiaru udostępnionego przez Zamawiającego.

 

Oferty należy składać w biurze Spółki ADMINISTRATOR 11-500 Giżycko ul. Pocztowa 3 (SEKRETARIAT) w terminie do dnia 25-05-2015 r. do godz. 1000. Wyboru oferty dokona Wspólnota Mieszkaniowa Białostocka 11.

 

Pliki do pobrania:

 pdf (1)