Prace budowlane – B. Westerplatte 4 w Giżycku

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

ADMINISTRATOR Sp. z o.o. w Giżycku

ZAPRASZA

DO SKŁADNIA OFERT NA WYKONANIE INWESTYCJI

 

„REMONT KORYTARZA I KLATKI SCHODOWEJ W BUDYNKU PRZY
UL. B. WESTERPLATTE 4 W GIŻYCKU”

Przedmiotem inwestycji jest wykonanie robót budowlanych w zakresie remontu korytarza i klatki schodowej zgodnie z przedmiarami stanowiącymi załączniki do niniejszego zaproszenia do składania ofert.

Oferta powinna zawierać 2 kosztorysy ofertowe (szczegółowe) sporządzone na podstawie 2 przedmiarów udostępnionych przez Zamawiającego.

Oferty należy składać w biurze Spółki ADMINISTRATOR 11-500 Giżycko ul. Pocztowa 3 (SEKRETARIAT) w terminie do dnia 28-10-2016r. do godz. 1000.

Remont klatki schodowej – przedmiar

Remont korytarza – przedmiar